درباره وکالت دات نت تماس با وکالت دات نت  

 

وب سایت های مرتبط

قوه قضائيه

دادگستري استان تهران

 دادستاني کل کشور

-  کانون وکلای دادگستری مرکز

سازمان ثبت اسناد واملاک

- دانشجویان حقوق

آیا میدانید؟
مطابق ماده 10 مکرر قانون آپارتمانها : مدیر یا هیئت مدیره ساختمان می تواند علیه مالک مستنکف از پرداخت مشاعی پس از ارسال اظهارنامه از اداره ثبت محل و مطابق مقررات رسمی تقاضای اجرائیه نماید.
آیا میدانید؟
آیا میدانید در تنظیم اجاره نامه عادی ، امضاء دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی از جمله تخلیه در کوتاه ترین مدت در مراجع قضایی میشود.
آیا میدانید؟
آیا میدانید مفقود شدن چک را حتی اگر بدون امضاء و تاریخ باشد باید فوراً به بانک و دادسرا محل اطلاع دهید.
1 2 3 4 5
آخرین اخبار
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به وب سایت وکالت دات نت می باشد
All Rights Reserved :: Copyright 2002 - 2015 ::
Sapyna Web Services